న్యూస్

HANNOVER MESSE 2019, Hannover, Germany

2019-04-04

తేదీ:

1-5 ఏప్రిల్ 2019

వేదిక:

హన్నోవెర్, జర్మనీ

వెబ్సైట్:

http://www.hannovermesse.de


Hannover Messe is the world's biggest industrial fair. Hannover Messe is known as one of the leading displaying of the industrial technology in Germany. It emerges as the prospering and effective in global competitive arena and is recognized as the optimum place for obtaining information about industrial know how. With the experience of more than 50 years, the event is expected to attend by more than 210,000 visitors. Approximately 6150 exhibitors attend this 5 days Hannover Messe event.With the leading trade fairs taking place in parallel, HANNOVER MESSE covers a wider range of themes and exhibits than any other event – R&D, industrial automation and IT, industrial supply, production engineering and services, as well as energy and environmental technology.If you need both exporoad can help you  please contact us. The opportunity to develop new sales leads in other sectors, unique access to new products and technologies and a huge international presence attract exhibitors and visitors from all over the world. Discover a host of product innovations and the latest technology.Growth markets need effective business platforms. Despite today’s networked world, trade fairs still serve as a central meeting place for market participants. We create such platforms – worldwide – on the basis of our extensive and experienced network, unique skills and strong trade fair brands. 


ట్వీట్ను భాగస్వామ్యం చేయండి
పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి, పారిశ్రామిక ఆటోమేషన్, IT, పారిశ్రామిక సరఫరా, శక్తి మరియు చలనశీలత సాంకేతికతలకు ఉత్పత్తి సాంకేతికతలు మరియు సేవల నుండి పరిశ్రమ యొక్క ప్రధాన సాంకేతిక మరియు ప్రధాన ప్రాంతాలు - హన్నోవెర్లో చూడవచ్చు. HENNOVER MESSE అందించే అన్ని సమిష్టి ప్రయోజనాలను తీసుకోండి. పరిశ్రమ యొక్క ప్రపంచ హాట్స్పాట్కు స్వాగతం!